Aquatrap

2008

Green Dot Awards 2008

  • 2nd Prize – Other Category

Honorable Mention – Other Category

International Design Awards 2008

  • 1st Prize – Urban Sustainable Design Category

AquaTrap is a lifesaving device designed specifically for seedlings in arid areas, bringing a simple and green solution to today’s water problem. This project was developed as a self-sustaining system for the life of plants using less water than normal. AquaTrap works with a low-cost, simple, plastic membrane system that collects rainwater and is enclosed inside. The system uses the existing water most effectively to reduce the need for welding. In this way, a sustainable system has been created for arid climates or for days that will last for limited and short periods of rain.

 

Green Dot Awards 2008

  • İkincilik Ödülü – Diğer
  • Mansiyon – Diğer

International Design Awards 2008

  • Birincilik Ödülü – Kentsel Sürdürülebilir Tasarım

AquaTrap, özellikle kurak alanlardaki fidanlar için tasarlanan ve günümüzün su sorununa basit ve çevreci bir çözüm getiren hayat kurtarıcı bir ekipmandır. Bu proje, normalden daha az su kullanarak bitkilerin yaşaması için kendi kendine yetebilen bir sistem olarak geliştirilmiştir. AquaTrap yağmur suyunu toplayarak içeride hapseden düşük maliyetli, basit, plastik bir membran sistemi ile çalışır. Sistem, varolan suyu en etkili şekilde kullanarak kaynak ihtiyacını azaltır. Bu sayede, kurak iklimler için veya ileride kısıtlı ve kısa süreli yağmur alacak bölgeler için günlerce kendine yetebilen, sürdürülebilir bir sistem yaratılmıştır.