Assist on Arm

International Design Awards

  • Gold– Media and Home Electronics / Robotics, Interact- Assist On-Arm
  • Bronze– Industrial and Life Science Design / Medical/Scientific Machinery, Interact-Assist On-Arm

Neurological injuries are the leading cause of serious, long-term disability. Each year, more than 15M new patients require neurorehabilitation. Upper-body exoskeleton AssistOn-Arm is a neuro-rehabilitation robot that synergistically utilizes cutting-edge AI and robotics technologies and delivers clinically capable, economically scalable rehabilitation. AssistOn-Arm can administer all essential types of therapies, delivers evidence-based personalized exercises, increases the intensity of rehabilitation by ten folds, and reduces the cost per patient by 50% compared to manual therapies. The product was developed by Interact Technology.

 

International Design Awards

  • Altın – Ev Elektroniği / Robotiks, Interact- Assist On-Arm
  • Bronz– Endüstriyel ve Yaşam Bilimi tasarımı/ Medikal/Bilimsel Makineler, Interact-Assist On-Arm

Nörolojik yaralanmalar ciddi, uzun süreli sakatlığın önde gelen nedenidir. Her yıl, 15 milyondan fazla yeni hasta nörorehabilitasyona ihtiyaç duyar. Üst vücut dış iskeleti AssistOn-Arm, son teknoloji AI ve robotik teknolojilerini sinerjik olarak kullanan ve klinik olarak yetenekli, ekonomik olarak ölçeklendirilebilir rehabilitasyon sağlayan bir nörorehabilitasyon robotudur. AssistOn-Arm, tüm temel tedavi türlerini yönetebilir, kanıta dayalı kişisel egzersizler yapabilir, rehabilitasyon yoğunluğunu on kat arttırır ve manuel tedavilere kıyasla hasta başına maliyeti% 50 azaltır.