Baby Nest Kuvöz

2007

Baby NEST I-Plus, a full-featured advanced incubator developed to combat premature infant mortality, offers the ideal closed microenvironment for newborn intensive care. Baby Nest is the first incubator to have a phototherapy unit and turn into a heated outdoor bed that allows for heart surgery at the same time. The therapy module can be rotated 90 degrees from both sides. The releasable cap reduces adverse stimulation and allows two clinicians to intervene at the same time while the baby is still in the incubator. It also has an intelligent LED display that shows proper oxygen, humidity, air temperature, body, and skin temperature conditions. The product, which has many properties in IP value and enables to change the filter regularly with the chip filter system, meets the health standards completely.

 

Prematüre bebek ölümleriyle mücadele için geliştirilmiş tam özellikli ileri düzey bir kuvöz olan Baby NEST I-Plus, yeni doğana yoğun bakım sağlayan ideal kapalı mikro ortamı sunar. Baby Nest üzerinde fototerapi ünitesini barındırırken aynı zamanda kalp ameliyatına imkan veren ısıtıcılı açık yatağa dönüşebilen ilk kuvözdür. Terapi modülü her iki taraftan 90 derece döndürülebilir. Açılabilir başlık olumsuz stimülasyonu azaltarak bebek kuvöz içerisindeyken aynı anda iki klinisyenin bebeğe bakım amaçlı müdahale edebilmesine olanak tanır. Ayrıca uygun oksijen, nem, hava sıcaklığı, vücut ve cilt sıcaklık durumlarını gösteren akıllı LED ekrana sahiptir. IP değerinde pek çok özelliği barındıran ve çipli filtre sistemiyle filtrenin değişiminin düzenli olarak yapılmasını sağlayan ürün, sağlık standartlarını eksiksiz karşılar.