Designopolis

2010

Designed as a, Sustainable Innovation Center to bring industry and designers together, Designopolis is a product development center located on 400 acres. The main building has been designed as an integrated complex that combines everything from research buildings, test laboratories, hotels, congress centers and sports facilities. With its steel and functional line, the main headquarters moves around one day a day by following the sun with the solar panels on it. The project, which takes care of energy and environmental aesthetics, collects rainwater with its smart, clean and environmentalist structure. In the inner courtyard structure, structures are stored with the rise of the land and a green center theme is emphasized. Within the scope of this project, it is aimed to gather technology, design and science under a single roof and to be an internationally competitive institution.

 

Sanayi ve tasarımcıları buluşturacak ‘Sürdürülebilir İnovasyon Merkezi’ olarak tasarlanan Designopolis, 400 dönüm üzerinde yer alan bir ürün geliştirme merkezidir. Ana bina, araştırmacı binaları, test laboratuarları, otel, kongre merkezi ve spor alanlarına kadar her şeyi bir arada barındıran bütüncül bir kompleks olarak tasarlanmıştır. Çelik ve fonksiyonel çizgisi ile ana merkez binası, üzerinde bulunan güneş panelleri ile güneşi takip edecek şekilde hareket ederek günde bir tur dönmektedir. Enerjiyi ve çevresel estetiği önemseyen proje, akıllı, temiz ve çevreci yapısıyla yağmur suyunu toplamaktadır. İç avlu kurgusunda, yapılar arazinin yükselişi ile saklanarak yeşil bir merkez tematiğine vurgu yapılır. Bu proje kapsamında teknoloji, tasarım ve bilimin tek çatı altında toplanması ve uluslararası rekabet gücü yüksek bir kuruluş olması hedeflenmektedir.