Hawk

 

The Hawk, designed for ÖSYM, the camera is an integrated digital watch. The device, which is in digital clock view, provides an opportunity for those who take the exam to take the time. At the same time, the entire examination process is recorded through the hidden camera inside. The product, designed to prevent violation of the exam rules, has been started to be used in YGS and similar exams since 2013.

 

ÖSYM için tasarlanmış olan Hawk kamera entegreli bir dijital saattir. Dijital saat görünümünde olan cihaz, sınav süresince; sınava girenlerin zaman takibi yapabilmelerine imkân sunmaktadır. Aynı zamanda da içerisindeki gizli kamera aracılığıyla da bütün sınav sürecini kayıt altına almaktadır. Sınav kurallarının ihlal edilmesini engellemek amacıyla tasarlanmış olan ürün, 2013 yılından itibaren YGS ve benzeri sınavlarda kullanılmaya başlanmıştır.