Digital Ballot Box / Dijital Seçim Sandığı

2008

The digital ballot box, developed for Havelsan, allows voting in the electronic environment in contrast to the traditional processes. Thanks to the digital recording, not only the infraction of rules are hindered while avoiding duplication of voting, but also the patented triple storage security system ensures the reliability of the polls by backing up the votes. The robust outer casing which has been developed according to the military standards turns the unit into a booth during the voting.

 

Havelsan için geliştirilen dijital seçim sandığı ile geleneksel oy verme işleminin aksine, oylar elektronik ortamda verilir. Dijital ortamda kayıt altına alınan oylar ile usulsüzlükler önlenip mükerrer oy vermenin önüne geçilirken, patentli üçlü saklama güvenlik sistemi oyları yedekleyerek sandığın ve oyların güvenilirliğini sağlar. Askeri standartlarda geliştirilen sağlam dış gövdesi, oy verme esnasında üniteyi kabin haline getirmektedir.