Dijital Seçim Sandığı

2008

Havelsan için geliştirilen dijital seçim sandığı ile geleneksel oy verme işleminin aksine, oylar elektronik ortamda verilir. Dijital ortamda kayıt altına alınan oylar ile usulsüzlükler önlenip mükerrer oy vermenin önüne geçilirken, patentli üçlü saklama güvenlik sistemi oyları yedekleyerek sandığın ve oyların güvenilirliğini sağlar. Askeri standartlarda geliştirilen sağlam dış gövdesi, oy verme esnasında üniteyi kabin haline getirmektedir.