Opet

2009

Marka imajını yansıtan, aynı anda etkili bir satış ve kullanım olanağını gözeten madeni yağ ambalajları

Opet firması için tasarlanmıştır. İki ayrı boyuttaki paketlerden oluşan bir set olmasına rağmen, kolay

istiflenebilir olma özelliği ile göze çarpan akıllı ambalajlar, aynı zamanda kolaylıkla taşınabilir.

1 litrelik madeni yağlardan oluşan 3’lü paketin ölçülerinin, 1 adet 4 litrelik yağ ambalajına eşit olması,

stoklamayı kolaylaştırmaktadır.