Pet-Tree

2010

A’ Design Award 2013

Silver Award – A’ Sustainable Products, Projects and Green Design Category

Green Dot Awards 2010

1st Prize – Other Category

International Design Awards 2010

3rd Prize – Urban Sustainable Design Category

3rd Prize – Rural Sustainable Design Category

Pet-Tree is a vertical eco-planting system with re-used PETs. The design consists of vertical placement of plastic PET bottles in a tree-like geometry. The system uses the water efficiently through the innovative water cycle using drip irrigation, and it does not waste any drip by collecting the rainwater. Pet-Tree provides a vertical and low-cost alternative to today’s greenhouses by providing high-volume farming in the narrow arena for multiple uses, allowing city users to grow organic fruit and vegetables at home. It is thought that the system will provide a new perspective as well as an easy installation, to facilitate plant breeding processes and to achieve economic water use targets that are becoming an increasingly important issue, as well as operational problems affecting today’s costs such as ease of maintenance.

 

 

A’ Design Award 2013

  • Gümüş Ödül – Sürdürülebilir ve Çevreci Ürün

Green Dot Awards 2010

  • Birincilik Ödülü  – Diğer

International Design Awards 2010

  • Üçüncülük Ödülü – Kentsel Sürdürülebilir Tasarım
  • Üçüncülük Ödülü – Kırsal Sürdürülebilir Tasarım

Pet-Tree kullanılmış PET şişeler ile oluşturulmuş çevreci bir dikey sistemdir. Tasarım, plastik PET şişelerin ağaç benzeri bir geometride dikey yerleşiminden oluşur. Sistem, damla sulama kullanan yenilikçi su döngüsü sayesinde suyu verimli kullanır, yağmur suyunu da toplayarak hiçbir damlayı boşa harcamaz. Pet-Tree, çoklu kullanımda dar alanda yüksek miktarda tarım olanağı sağlayarak günümüz seralarına dikey ve düşük maliyetli bir alternatif oluştururken, şehir kullanıcısının da evde organik sebze meyve yetiştirmesine olanak sağlar. Sistemin kolay kurulumu kadar, bitki yetiştirme süreçlerini kolaylaştırması ve de giderek önemli bir sorun haline gelen ekonomik su kullanımı hedeflerini yakalayacağı ayrıca bakım kolaylığı gibi günümüz maliyetlerini