Hız Kesmeyen Yenilik Anlayışı İle

Endüstriyel Tasarımın Merkezi

Güvenilir Tasarım

Müşterilerimize sunduğumuz güvenilir tasarım kriterimiz ile sağlamaya çalıştığımız;
1. Müşteriye dostça yaklaşılması ve yardımcı olunması
2. Hizmet verme hızı ve hizmet kolaylığı
3. Hizmetin fiyatı
4. Hizmet çeşidi(çok sayıda hizmetin tek seferde ve aynı
yerde verilmesi)
5. Hizmeti oluşturan becerilerin eşsiz olması

KALİTELİ Tasarım

Tasarımda kalite müşteriyle başlar ve biter. Her yeni ürün tasarımının bir miktar değişim süreci vardır. Bu değişim sürecini hızlı ve pozitif yönde ilerleterek müşterilerimize kaliteli tasarım deneyimi sunuyoruz.

Sürdürülebilir Tasarım

Tasarım ile ortaya koyduğunuz çözümleri bir de sürdürülebilir kılmak sadece bugün için değil, yarın için de değer yaratmak anlamına geliyor. Tasarım standartları sürdürülebilirlik dikkate alınarak belirlenmeli ve proje tasarım kılavuzları sürdürülebilir biçimde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Tasarımda ve üretimde zararlı olmayan, sürdürülebilir biçimde üretilen veya işlenmek için az enerji gerektiren, geridönüşümlü, yani düşük etkili materyaller tercih edilmelidir.

1

Problem Tanıma

Problem çözümünün ilk ve en önemli aşaması problemin tanımlanmasıdır. Bu nedenle; Problem nedir?, Yapılmak istenen nedir?, Başarılacak olan nedir? Gibi çeşitli sorulara cevaplar aranır.

2

Araştırma

Farklı yer, zaman ve kültürlerde, benzer ya da ilişkili problemlerin çözümünde kullanılan yöntemleri inceleyip, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak farklı kaynaklardan bilgiler toplarız

3

Planlama

Tasarımımızı nasıl gerçekleştireceğimizi belirlerken tasarımımızın genel özelliklerini yazarız. Bunun için problemin çözümünde kullanacağımız tasarımın sahip olması gereken genel özellikleri ararız

4

Oluşturma ( Yapım)

Bu aşamada araştırıp planlamış olduğumuz tasarımımızı yani ürünümüzü yaparız. Çalışmaya
başlarken öncelikle dikkat etmemiz gereken güvenlik kurallarını ( Güvenli çalışma kuralları), kullanacağımız araç ve gereçleri belirleriz.

5

Değerlendirme

Yaptığımız çalışma sonucunda tasarımlarımızın, başlangıçta belirlediğimiz problemi ne oranda çözdüğünü ve ihtiyacımızı karşılayıp karşılamadığını, tasarımın genel özelliklerini taşıyıp taşımadığını değerlendiririz.

6

Tanıtım ve Pazarlama

Yapmış olduğumuz tasarımı kullanıcıya ulaştırmak üzere tanıtım ve pazarlama imkanlarını
değerlendiririz. Görsel ve sözel sunum tekniklerini araştırarak güzel bir sunumla çalışmamızı tanıtırız.

Bizimle İletişime Geçin

Maliyet Stratejileri

Pazarda son yenilikleri takip ederek rekabet gücü yüksek ürünler tasarlıyoruz.

Endüstriyel Tasarım

Alanında uzman Endüstriyel Tasarımcılar ile ürün geliştirme süreçlerini doğru bir şekilde ilerletiyoruz. Kullanıcı ve ürün arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde tespit ediyoruz.

Tasarım Mühendisliği

Tasarım ve Mühendisliği harmanlayarak üretilebilir ve doğru ürünler geliştiriyoruz.

Müşteri İletişimi

Müşterilerimizle iletişimimizi doğru ve sağlıklı bir şekilde kurarak, ürün geliştirme süreçlerinin yönetimini kaliteli bir şekilde ilerletiyoruz.

Zaman Yönetimi

Geliştirdiğimiz ürünlerde zaman yönetimini doğru bir şekilde ayarlayarak kısa sürede doğru ve üretilebilir ürünler tasarlıyoruz.

Doğru Araştırma

Araştırma adımları ile doğru sonuçlara ulaşarak pazarda rekabet gücünü arttırıyoruz. Araştırma sonucunda çıkan verilerin doğru kullanımı ile tasarladığımız ürünlere fark katıyoruz!

0

Çalışma Saati

0

Proje Sayısı

0

Ödül Sayısı

0

Çalışma Günü