[ biz kimiz ? ]

Sürdürülebilir bir tasarım yaratımı merkezi olan Designnobis, endüstriyel tasarım, marka ve mekan yaratımında yaratıcı ve yenilikçi uygulamalar ortaya koymaktadır. Turquality akreditasyonuna sahip bir marka olarak, sürdürülebilir kalkınma için katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünler geliştirerek küresel pazarlara Türk markasını ihraç ediyor, ülkemizin sanayisine katkıda bulunuyoruz. Ürünleşmeyen patent ve buluşun katma değer yaratmadığını biliyor, pazarda kullanıcının satın alabileceği bir mal, hizmet veya servise dönüşmesi için gereken Ar-Ge ve ürün tasarım hizmetini sağlarken, tasarımla farklılaşan markalar yaratıyoruz.